Gwynt ar y Tir

Cyflwyno dibynadwy
ynni adnewyddadwy Cymru

Mae darparu ynni dibynadwy, adnewyddadwy yng Nghymru yn flaenoriaeth uchel. Ymhellach i uchelgais Llywodraeth y DU i gyflawni 'Net Zero' erbyn 2050, ar hyn o bryd mae gan Lywodraeth Cymru dargedau i ddarparu 70% o ddefnydd trydan Cymru trwy ddulliau adnewyddadwy erbyn 2030. O hyn, y dyhead yw cael o leiaf 1GW o fewn perchnogaeth gymunedol.

Trwy ddarparu fferm wynt ar y tir Y Bryn, rydym yn gobeithio darparu cyfraniad sylweddol tuag at y targedau hyn.

Carbon Isel

Gyda datblygiadau mewn technoleg tyrbinau mae'r prosiect yn gallu sicrhau buddion amgylcheddol sylweddol o ôl troed llai byth, trwy wrthbwyso CO2 a allyrrir gan drydan a gynhyrchir o danwydd ffosil.

Cost Isel

Bellach ynni gwynt ar y tir yw'r math rhataf o gynhyrchu pŵer newydd yn y DU, ac o ganlyniad gall gyfrannu at reoli biliau ynni defnyddwyr yn y dyfodol.

Diogelwch Cyflenwad

Mae'r gwynt yn adnodd adnewyddadwy sefydlog, nad yw'n ddarostyngedig i faterion cyflenwi trydan a fewnforir. At hynny, gyda chynnwys posibl technoleg storio ynni newydd, efallai y bydd y cynllun hefyd yn gallu darparu gwasanaethau sefydlogi grid i'r Grid Cenedlaethol, gan sicrhau bod cymunedau a busnesau ledled y rhanbarth yn parhau i dderbyn gallu sefydlog, amlder a foltedd cyflenwi.

Ar hyn o bryd mae gan Lywodraeth Cymru dargedau i ddarparu 70% o ddefnydd trydan Cymru trwy ddulliau adnewyddadwy erbyn 2030.