Rydym yn gwerthfawrogi
eich adborth

Cysylltwch â ni

Diolch i chi am gymryd yr amser i ddarllen y wefan hon. 

Rydym yn gwerthfawrogi eich meddyliau ac yn croesawu unrhyw ymholiadau a allai fod gennych ar y cynllun arfaethedig ar hyn o bryd. Gellir dychwelyd y rhain gan ddefnyddio'r ffurflen ar y dde.

Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy ffonio: 0800 699 0081 neu drwy e-bostio: [e-bost wedi'i warchod]

Os byddai'n well gennych ysgrifennu atom, gallwch bostio at: FREEPOST TC CONSULTATION
(nid oes angen cyfeiriad na stamp pellach).

Rwy'n cadarnhau fy mod yn hapus i gysylltu â mi.
Mae gen i ddiddordeb mewn:
Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen y Datganiad Preifatrwydd isod. (Angenrheidiol)

Datganiad Preifatrwydd

Trwy lenwi'r ffurflen hon rydych yn cytuno y gall Coriolis Energy ac ESB ddal a phrosesu eich data personol mewn perthynas â'r ymarfer ymgynghori cyhoeddus hwn.

Dim ond gyda chwmnïau o fewn tîm prosiect Y Bryn y bydd Coriolis Energy ac ESB yn rhannu eich data personol, ac mewn rhai amgylchiadau, ymgynghorwyr prosiect penodol at ddibenion gwerthuso cynllunio yn unig.

Ni fydd eich data personol adnabyddadwy yn cael ei ddefnyddio at unrhyw ddibenion eraill heb eich caniatâd.

Yn dibynnu ar natur eich ymholiad / adborth, bydd Coriolis Energy ac ESB ond yn defnyddio'ch data i:

  • Ymateb i gwestiynau neu ymholiadau penodol a gyflwynir trwy'r porth hwn.
  • Anfonwch y wybodaeth ddiweddaraf atoch am brosiect penodol (lle rydych chi'n darparu'ch manylion cyswllt i ni).
  • Datblygu Adroddiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio (PAC) (neu ddogfen debyg) am yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn a fydd yn cael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gynllunio Cymru a / neu gyrff cynllunio perthnasol eraill; bydd hon yn ddogfen sydd ar gael i'r cyhoedd.

Bydd eich sylwadau'n anhysbys, a dim ond gyda'ch caniatâd penodol y byddwn yn eich adnabod yn yr adroddiadau hyn.

Os byddwch chi'n darparu'ch manylion cyswllt i ni, efallai y byddwn ni hefyd yn cysylltu â chi i ofyn mwy i chi am unrhyw sylwadau rydych chi wedi'u gwneud.

Bydd eich data yn cael ei storio yn unol â'r GDPR.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein Polisi Preifatrwydd trwy glicio ar y ddolen o dan 'Preifatrwydd' yn nhroedyn y wefan hon.